AUTOS

 Para finalizar o próxecto sobre Educación Vial, o  4ª curso de Educación infantil, elaboramos uns orixinais autos con material de refugallo.
alumnado de 3 anos, fabricamos con material de refugallo un fantástico auto

Comentarios