COIDANDO UNHA ÁRBORE

Regamos as sementes e observamos como medran as plantadas hai un tempo.
Comentarios