DEPORTISTAS

Así de atentos/as estivemos ás explicacións e demostracións dos/as importantes deportistas que o C.E.I.P. San Martiño recibiu ao longo desta semana:
Comentarios