MURAL DE CARLOS CASARES

POR EQUIPOS ESCOLLIMOS TRES CONTOS E DIBUXAMOS E RECORTAMOS ÁS PERSOAXES
Comentarios