MESA DE LUZ

 Recurso inspirado na pedagoxía Reggio Emilia como elemento didáctico e de xogo que utilizamos para:


Estímulo sensorial: En un estímulo sensorial visual maravilloso. Tratase de estimular o sentido da vista e ver máis aló, cores máis profundos, os detalles dunha folla, as siluetas marcadas...

Concentración: A mesa de luz ten  un poder cautivador para nenos e nenas. Cualquiera material sinxelo,  conviertese en algo especial na mesa de luz Nenos e nenas poden  pasar largos ratos experimentando.

Enfoque: Permite a nenos e nenas enfocarse no material moito mellos- A mesa de luz resalta tanto os materiales que o enfoque sobre eles  e moito máis sinxelo.

Maxia: É un recurso tan máxico e especial que a aprendizaxe conviertese nunha experiencia divertida e
única.Comentarios

Publicar un comentario