Gerardo (Ada)

 Dun tronco dunha árbore pódese quitar unha nova vida, iso é o gnomo Gerardo, que como moi ben nos explicou Ada é moi alto e moi real co seu cu ao aire, unha escultura do máis divertida.


Video de Ada


Comentarios