Heroes de Pontesampaio (Xavi)

Como moi ben nos explicou Xavi,esta estatua tan grande, conmemora a victoria dos heroes de Pontesampaio na guerra de Independencia contra os franceses. A causa dunha mentira, a pretendida invasión de Portugal, as tropas francesas ocuparon Galicia e foi en Pontesampaio onde as guerrillas comandadas polo coronel Pablo Morillo provocaron a primeira derrota, dando unha reviravolta ao curso da guerra. 


Video de Xavi

Comentarios