Publicacións

ENTROIDO 2022

Gerardo (Ada)

Rosalía de Castro (Naia)

Gonzalo Jar (Martina)

Castelao (Daniela)

Heroes de Pontesampaio (Xavi)

Dr. Marescot (Brais)

Fonte dos nenos (Daniel)

La Tertulia ( Emma)

Día da muller e a nena na ciencia

A moza das galiñas (Lía)

Valle Inclán (Iago)

Fiel Contraste (Uxía)

Busto de Eduardo Vicenti (Olivia)